O tajomstvách INFJ

O všeličom.

Hovorí sa, že obhajca alebo advokát, INFJ typ osobnosti, tvorí menej než jedno percento svetovej populácie. Avšak i ja sama, patriac do tejto skupiny, poznám hneď niekoľko ľudí, ktorí sa môžu pochváliť práve týmito štyrmi písmenkami. Dôležitou otázkou však ostáva, či sa výsledok testu a charakteristika s povahou osoby naozaj zhodujú.

2018-04-14 10.32.29 1

Reklamy